Citaten Op Aarde

Citaten Op Aarde

“Boer is een archetypisch beeld. Het Griekse woord georgos duidt op diegene die de aarde bewerkt en bebouwt, de mens die in goed verbinding staat met de aarde. De boer bebouwt zijn land niet alleen met tarwe of suikerbieten, maar hij bebouwt de aarde zo dat ze tot een huis kan worden voor mensen, een thuis waar mensen zich goed voelen.“

Ton Duffhues, Anselm Grün & Hein Pieper : Boerenwijsheid
                                                                           ~~~
Een huis dat ieder zich toch wenst,
een huis dat je omarmt,
je bloeit er op, je bent er mens,
een huis dat je verwarmt.

Een huis ook voor de diepste nacht
herbergzaam als een schelp
een huis dat altijd op je wacht,
je minzaam overstelpt.

Een huis dat je royaal beschermt
in tijden van verdriet,
zich troostend over je ontfermt,
je al haar liefde biedt.

Is alle stil, je hoort de zee,
de eeuwigheid die ruist.
Je zwijgt, je zingt, je ademt mee,
gezegend is dit huis.

Hans Bouma
                                                                           ~~~
Alleen kan ook, met twee is beter
Twee of drie
Met twaalf
Of zeven maal zeven
Eendrachtig.

Je wast je piekharen hoofd
Je haar wordt zacht
Je wrijft de zalf erin
Het druipt over je konen
In je hals.

Zo voelt het, zijn met
Velen, veilig –
Dauw daalt neer
Van hoog gebergte
In de morgenzon.

Je kent elkaar
Je weet wie bij je hoort
Gezegend ben je.
Zo voelt de nieuwe wereld
Die komen zal.
 
Huub Oosterhuis

Aktueel