Aanmelden zorgboerderij


Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen:

Arjan Monteny of Ronald van de Vliet,
tel 0181—760 130
E-mail: info@boerderijopaarde.nl

Voor aanmelding kun u contact opnemen met de zorgadviseur  van Catharina Stichting
Tel. 0181 – 489 993
E-mail: zorgadviseur@catharinastichting.nl

Procedure aanmelding Zorgboerderij Op Aarde
Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing op onze Zorgboerderij moet de zorgdeelnemer financiering hebben. Dit kan zijn uit verschillende bronnen:
Stappen:
  1. Op afspraak bezoekt de zorgdeelnemer met mantelzorger onze zorgboerderij voor een kennismaking. We geven een rondleiding en bespreken de mogelijkheden.
  2. Zijn zorgdeelnemer en zorgboer positief om op de zorgboerderij te komen dan volgt de officiële aanmelding.
  3. De eerste dag doen we een intake-gesprek, stellen een zorgovereenkomst op en een eerste begeleidingsplan. We geven iemand de tijd om de eerste dag vooral te wennen. We spreken een proefperiode af en een tussentijds evaluatiegesprek met de deelnemer en de mantelzorger.
Minimaal twee keer per jaar wordt het begeleidingsplan geëvalueerd in een gesprek met de zorgdeelnemer en de mantelzorger. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

Folder

Aktueel