Zet Je Zorg Op Aarde


Een zetje in de rug kunnen we goed gebruiken.

Om op de zorgboerderij een aantal extra dingen te kunnen doen voor onze zorgdeelnemers hebben we een aantal projecten benoemd, waarvoor we financiële ondersteuning zoeken.

Sinds september 2012 is er een Stichting Vrienden Op Aarde. Zij hebben een aantal van onze projecten geadopteerd en zijn daarvoor op zoek naar financiële bijdragen. Hierbij een linkje naar hun website: www.vriendenopaarde.nl

Alvast hartelijke dank voor uw steun!

Stichting Vrienden Op Aarde

Aktueel